Още нещо за "Четене с разбиране АБВГД"


„Четене с разбиране“ е авторска програма, разработена от специалистите в центъра, насочена изцяло в посока развиване мисленето на детето. To ще премине през разнообразни текстове, автори и теми, които да създадат една изключително богата култура при работа с различни текстове – същинско четене с разбиране. Светът на думите и текстовете е необятен, затова има няколко етапа, които са строго индивидуални и съобразени с интересите и потенциала на детето.


Курсът „Четене с разбиране“ започва се с кратки приказки, постепенно се преминава към по-дълги разкази и накрая се работи с цели романи. Подборът на автора и съответното произведение, както казахме, е различен и се прави спрямо интереса на детето. В този смисъл, налагането на задължителна литература се определя от детето, не от учебната програма. Чрез програмата „Четене с разбиране“ се стремим детето да не приема книгите само като наложени от учителя средства за изпитване, а като нови светове, които са на една ръка разстояние.


Заниманията по „Четене с разбиране“ протичат, в духа на центъра, по неформален начин – разговори с преподавателя по темите, засегнати в текста, различни задачи, които са с цел развитие на въображението, креативността и логиката. Стремеж на курса „Четене с рабиране“ е детето да се чувства свободно и спокойно да задава въпроси, да изказва мнение и да го защитава. Благодарение на предизвикателствата да изгради, аргументира и защити гледната си точка, то развива и ораторските си умения. Целта е да се превъзмогне притеснението от даването на „грешен“ отговор, да се премахне напрежението и чувството при изпитване. Интерактивният начин на работа с деца, зададен в основата на програмата „Четене с разбиране“, позволява те да покажат и да усъвършенстват аналитичните си умения, да създават логическите връзки, да разсъждават, да подобряват четенето си и най-важното – да вдъхне уважение и любов към литературата.


Друга цел на курса „Четене с разбиране“ е да обогати и да увеличи интереса на децата към „книгата“ като средство за забавление и извор на знания. По време на обучението, те се запознават и достигат до „пътя“ към истинското разбиране на съдържанието, сюжета, поуката, смисъла на текстовете. Използването на качествена литература и многопластови текстове позволява различни интерпретации, дълбочинни анализи и разговори. Курсът „Четене с разбиране“ поставя фокус освен върху мисленете, и върху въображението на детето. В този смисъл стремежът е то да „види“ сюжета, да си го представи и дори да усети мириса на житената питка, когато чете за нея.


По време на заниманията по „Четене с разбиране“ се обогатяват познанията не само свързани с литературата, но и с българския език. Нашите инструктори помагат на децата да пишат по-добре, по-ясно, по-правилно. Обръща се внимание на правилата в езика, както и на правилното произношение и интонация. Един текст е изграден от знаци, звукове, смисъл, образи, картини – всички те са конструкти, които са неделима част от заниманията по „Четене с разбиране“ в центъра.


Ние от Центъра за неформално образование „АБВГД“ вярваме в силата на литературата и на въображението. Книгите са средството да се запали пламъкът на любознателността в детската душа. Нашият стремеж чрез курса „Четене с разбиране“ е изграждането на мислещи деца с огромно въображение, което осъществяваме чрез пробуждането на интереса към думата, към значението, към изследването на текста и вникването в неговия същински смисъл.

47 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Поставянето на задължения от най-ранна възраст, стимулира самостоятелността и чувството за отговорност на децата. Всяко дете има различно развитие и интереси, но ако имате нужда от идея какво може да