Четене с разбиране.

Какво е искал да каже авторът?“ – въпросът, на който децата изтръпват. Е, ние ще им покажем, че не е никак страшно да разгадаят някое произведение. Курсът по четене с разбиране е забавно приключение, което им дава възможност да достигнат посланието на това, което четат, да го анализират, да изразят своите мисли спрямо него и да си вземат поука.

Четене с разбиране“ е курс, създаден с цел децата да се научат да разсъждават, да предизвикват уверено дискусии и да защитават тези.

Защо е необходим? - Често децата не разбират какво четат. За тях, а и в училище, често е по-важно да е прочетено, а не разбрано.

   Ние помагаме на децата да се научат сами да анализират произведението, да дават оценка и да подбират ключовите моменти. Успоредно с това подобряваме ораторските им умения и въображение, като ги подтикваме да обсъждат свързани с прочетеното теми и да измислят различен край или продължение на дадената творба. Дискусиите, които създаваме, им помагат да обмислят по-сериозно произведението, да открият поука, да я свържат с реалния живот и да направят заключение, свързващо всичко научено.

    Основна цел е да прилагат наученото извън курса, като с времето увереността нараства и децата започват сами да инициират разговори на различни теми и да обсъждат прочетените произведения. Използваме литература, съобразена с възрастта на децата.

" текстът е съставен от Център "АБВГД" и не може да бъде разпространяван без неговото разрешение"40 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Поставянето на задължения от най-ранна възраст, стимулира самостоятелността и чувството за отговорност на децата. Всяко дете има различно развитие и интереси, но ако имате нужда от идея какво може да