Курс "Четене с разбиране"

Курсът „Четене с разбиране“ има за цел по естествен начин да подобри осмислянето на текстове и

да помогне за по-доброто им анализиране. Курсът е разделен на два блока:

„Първи стъпки“, в него се разглеждат кратки произведения, като това помага на децата да се отпуснат и да разговарят. Целта е системно да четат даденото им за домашно и да отговарят уверено на въпросите. След приключване на този блок, децата имат малък тест, който включва думи, похвати и поуки, научени до този момент, както и задача да споделят свои лични впечатления от прочетените творби.

"Втори етап" – в него се набляга върху по-дълга творба, като в зависимост от темпото на децата, може да е една книга, може и да са две. В този блок дискусиите са основно инициирани от децата, те обсъждат и анализират заедно с инструктора прочетеното, като изразяват своята гледна точка и успешно я защитават.
26 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Поставянето на задължения от най-ранна възраст, стимулира самостоятелността и чувството за отговорност на децата. Всяко дете има различно развитие и интереси, но ако имате нужда от идея какво може да