Какво е четене с разбиране и защо е полезно в математиката?

Четенето е една прекрасна дейност, която може да ни отнесе на хиляди други места, за които мечтаем или фантазията ни дори не се е досетила. Но има и едно такова четене, което ни помага да разбираме света около нас. За него е много важно да можем да четем и да разбираме прочетеното - както това, което е написано, така и това, което се подразбира и загатва! Ето защо четенето с разбиране е важно за учениците - срещаме го навсякъде и е свързано с дейности като подбор и отсяване на информация, вярно изпълнение на зададени задачи и правилно усвояване на нови умения.

Основните предмети, с които четенето с разбиране е пряко свързано са Околен свят, Човекът и природата и Човекът и обществото. Ако успеем да поставим правилни основи по тези предмети, разбирайки какво пише и кое от написаното в учебника е важно, учениците ще могат спокойно да надграждат след това с по-сложните предмети като География, Физика, Химия, История.

Друг предмет, за който четенето с разбиране е много важен елемент е Математиката! В текстовите задачи учениците трябва да се ориентират в доста солидна информация, изразена с думи, за да могат да разберат какво се изисква от тях и да могат успешно и вярно да решат задачата!

Четенето с разбиране изгражда умения за синтез на информация, преобразуването й в по-лесно възприемащ се текст, осмисляне на прочетеното и умение за разсъждение над текст.29 преглеждания0 коментари

Последни публикации

Виж всички

Обновяване