Идеи заложени в Неформалното образование


От учителите се изисква да разбират детството в неговите цялостни аспекти и проявления, а не само от гледната точка на отделните възрастови групи.

Вижданията са най-различни, но имат нещо общо:

- Децата са в центъра на образованието – не децата се интегрират в образователната система, точно обратното! Уменията и знанията се предоставят в подходящ момент, за да може децата да ги усвоят;

- Водещата сила не са учебният материал и учителят, а детето и готовността му да поеме правилно подадената информация;

- Смисълът и задачите на учителя са той/тя да бъде водач, помощник, родител, авторитет. Никое знание не може да се налее с фуния, за това учителят има за основна задача да следи психическото, емоционалното и физическото развитие на учениците си, и да подава само нужната за този момент информация!

Основната цел на неформалното образование е да подпомогне училищната система, да попълни пролуките, да адаптира материала за всяка група и да надгради получените знания и умения. Това се постига чрез положителните подходи, които изглеждат иновативни, но ако имате възможност да ги наблюдавате, ще разберете, че са били използвани и преди. Това са успешни тактики за запаметяване и развитие на уменията.

98 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Поставянето на задължения от най-ранна възраст, стимулира самостоятелността и чувството за отговорност на децата. Всяко дете има различно развитие и интереси, но ако имате нужда от идея какво може да