Авторски курс "Четене с разбиране"

"Четене с разбиране" е курс за деца, които вече могат да четат. В него работим над самите текстове: какво пише, какво е казано буквално, а какво - преносно? Част от упражненията, които даваме на учениците са: - довърши историята според твоите представи и какво би направил ти или твой приятел на мястото на героя; - измисли една случка, която да вмъкнеш в текста; - помисли и напиши ново заглавие, което според теб е подходящо. Работата над такъв тип задачи развива фантазията, обогатява активния речник и помага на детето да осмисля различна информация, както и да си прави изводи за загатнатите случки в текста. Ето и някои от авторите, включени в програмата: - Ханс Кристиан Андерсен; - Ръдиард Киплинг; - Цветан Ангелов; - Лъчезар Станчев.

#четене #четенесразбиране #курс #деца #задеца #разбиране#смисълнатекста #софия #център #центърабвгд12 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Поставянето на задължения от най-ранна възраст, стимулира самостоятелността и чувството за отговорност на децата. Всяко дете има различно развитие и интереси, но ако имате нужда от идея какво може да