Английски език

От десетилетия насам, английският език се превърна в задължителен „аксесоар“ на младия европеец. Целта на целия екип от Център за неформално образование „АБВГД“ е да създаваме и да развиваме млади, мислещи и знаещи хора. В модерния свят свободното боравене с английския език е неделимо условие за нормално и пълноценно развитие в обществото. Затова предлагаме на Вашето внимание курс по английски език, подготвен от инструкторите в центъра, който да даде знания на детето Ви за цял живот. 

Най-вероятно ще си зададете въпроса „Но как ще задържите вниманието на моя палавник, за да натрупа наистина знания по английски език?“. Отговорът се крие изцяло в нашата методика. Всички от Центъра работим по интерактивен начин с всяко дете. Всичките ни курсовете, включително и този по английски език, са гъвкави и предполагат съобразяване и фокусиране върху качествата на детето. Един бърз пример: за едно дете е по-лесно да учи чрез визуални карти, за друго – чрез писане. Нашите инструктори са напълно подготвени за всеки от начините на преподаване на английски език. Гъвкавостта на подбраните работни материали дава възможност за различни и интересни подходи в ученето. Подбраните помагала по английски език са напълно подходящи за възрастта и възможностите на децата. Авторите и съставителите са международно признати и доказали се в сферата на образованието и обучението по английски език. Всички учебници са на чуждестранни издателства с дългогодишна традиция в създаването им.

Сега да поговорим още малко за нашия метод на преподаване на английски език. В неформална среда, където ученикът е сам с инструктора и няма други деца, обучението протича по съвсем различен начин от един час по английски език в училище. Ние, от Център „АБВГД“ си служим с различни методи, тренинги и пособия за постигане на по-качествено и дългосрочно знание. В програмата на курса по английски език са предвидени различни игри, които протичат само и единствено на чуждия език. Ще си кажете, че симбиозата между играта и ученето на английски език звучи странна, но това е така само на пръв поглед. По този начин се сваля напрежението и притеснението у детето, то не се чувства на урок, а на една приятна и приятелска среща с възрастен, единствената разлика е, че тя протича на английски език. Хлапето ще се отпусне, ще падне страхът от предстоящо изпитване и свободно ще говори, чете и пише. Спокойното съзнание на детето дава възможност за по-добро обучение.

Английският език е основен инструмент за комуникация между хората от различни страни и култури – все пак „вече почти целият свят говори английски език“. По време на курса детето Ви ще се запознае с основите, с логиката, със синтаксиса и всички други неделими елементи от изучаването и свободното използване на английския език. Тъй като той вече присъства активно в учебната програма, нивото на детето и познанията му ще бъдат проверени и съответно курсът ще подобри, допълни и развие вече натрупаното знание по английски език. В такъв смисъл, гъвкавостта и съобразителността от наша страна с Вашето дете е абсолютна – инструкторът ще подготви индивидуална програма за обучението по английски език, която да бъде само и единствено за хлапето Ви. 

Изгаряме от нетърпение и желание да запознаем Вашето дете с красотата и практичността на английския език.