Български език и литература

четене с разбиране.jpg

Уроците ни по Български език и Литература са предназначени за попълване на пропуските училище и надграждане уменията за създаване на текст. 

Основни цели на курса

Курсът по български език цели да обогати активния речник на ученика, да създаде методика за правопис и правоговор, базирани на правилата в граматиката на езика. 

Курсът по литература цели да създаде мислещ и разсъждаващ възрастен, да създаде мисловни връзки и да улесни отсяването на информация, за да може "да чете между редовете", когато се налага. 

Условия

  • Работим с ученици от I до VII клас.

  • Подписва се договор.

  • Важат общите условия на АБВГД, които можете да видите тук.

  • Работи се в тетрадка голям формат, минимум от 80 листа.

  • Необходими са графитен молив, гума и цветни химикалки.